Hantverkare

HantverkareRenoveringar

Olika typer av hantverkare

Begreppet hantverkare har traditionellt använts som en benämning på en person vars näring eller yrke var att tillverka varor för hand, särskilt bruksföremål i hemmet. Detta skulle vanligtvis omfatta sådant som snickeri, skrädderi och skotillverkning. I denna mening kontrasteras ordet “hantverkare” med “tillverkare”. Den tidigaste registrerade användningen av termen dateras till 1827. Med början på 1980-talet kom “hantverk” att användas som marknadsföringsbegrepp för småskaliga, individuellt designade eller handgjorda varor producerade i begränsade mängder med traditionella metoder och av konstnärer som arbetar med sina händer. Termen kan även gälla tjänster som t.ex. hantverk, skräddarsydda produkter och skräddarsydd publicering.

7 typer av hantverkare
Hantverkare är en typ av hantverkare som fokuserar på att göra eller skapa en viss sak. De är människorna som gör eller skapar saker som möbler, kläder, smycken, keramik med mera.

Det finns många olika typer av hantverkare i världen idag. Några av dem inkluderar:

• Krukmakare
• Juvelerare
• Läderarbetare
• Träarbetare
• Metallarbetare
• Skulptör
• Målarkonstnär
Här nedan går vi in i mer detalj på tre av de mer spännande typerna av hantverkare!

Skulptören
Skulptören är en skicklig konstnär som använder sina händer och verktyg för att skapa skulpturer av sten, lera eller andra material. Skulptörer använder sina färdigheter för att skapa ett tredimensionellt objekt av det material de arbetar med. De kan också använda sina färdigheter för att skapa uttrycksfulla stycken som kan uttrycka känslor genom färg och form. Skulptörens kompetens gör att de kan göra allt från djur och människor, till arkitektur och byggnader. read more

Read More